Vien Dong Daily

Báo Mỹ viết về nhà làm dao Don Nguyễn

Báo Mỹ viết về nhà làm dao Don Nguyễn

January 2018

TUCSON – Trong số báo ra giữa tháng Giêng vừa qua, tuần báo Tucson Weekly tại Arizona đăng bài viết của Mark Whittaker. Ký giả này đã tường thuật về một ngôi sao trong một nghề mới tại Hoa Kỳ. Đó là nghề chế tạo dao đặc biệt cho các đầu bếp. Và ngôi sao là anh Don Nguyễn, một người đã bỏ trường đại học để trở thành một nhà chế dao nổi tiếng.

Read More